Przemysł
najlepsze oferty

Odnawialne źródła energii: perspektywy

Tak zwane tradycyjne technologie energetyczne, czyli te oparte o ropę naftową oraz spalanie węgla i gazu przeżywają kryzys, i wiele wskazuje na to, że powoli, wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństw, odchodzą do lamusa. Oczywiście nie jest to jeszcze moment na ogłoszenie zmierzchu brudnych technologii, jednak sytuacja z całą pewnością jest wystarczająca, by przyjrzeć się alternatywom, a w szczególności tym odnawialnym.

Elektrownie wiatrowe są uznawane za dość wymagające pod względem umiejscowienia – jeśli na danym obszarze nie jest dość wietrznie, najzwyczajniej w świecie nie będą działać. Choć wiatraki uznaje się za czystą energię, gdyż nie powodują one zużywania żadnego surowca w czasie pracy, niektórzy podnoszą, iż koszt ekologiczny wytworzenia turbin jest bardzo wysoki ze względu na konieczność używania surowców wydobywanych w szkodliwy dla środowiska sposób. Czasami mówi się też o tym, że wiatraki mogą wytwarzać w czasie pracy infradźwięki, potencjalnie negatywnie wpływające na zdrowie ludzkie. W Polsce energia wiatrowa odpowiada za nieco ponad 2% produkcji energii.

Kolektory słoneczne są doskonałą metodą pozyskiwania energii na terenach o wysokim i stałym nasłonecznieniu. W ciągu ostatnich kilku lat sprawność energetyczna kolektorów znacząco się poprawiła, i obecnie standardem stają się panele o sprawności oscylującej w okolicach 17-20%, jednak trwają badania nad technologiami, które mogą pozwolić nawet na 50% sprawność. Panele fotowoltaiczne wykorzystuje się nie tylko w celu generowania prądu elektrycznego, ale także – zwłaszcza w warunkach zbliżonych do polskich – do podgrzewania wody użytkowej. Przeciwnicy energetyki słonecznej twierdzą, że ta technologia nie jest czysta – również ze względu na proces ich produkcji.

Hydroenergetyka, albo energia grawitacyjna wody, jest najpowszechniej wykorzystywanym w świecie Odnawialnym Źródłem Energii. Niestety, jest też najbardziej wymagająca: aby pozyskać jakiekolwiek sensowne w skali przemysłowej ilości energii, konieczne jest spiętrzanie wody i budowa potężnych tam.

Budując sieć energetyczną państwa warto pamiętać, iż OZE to nie tylko ochrona środowiska, ale także zapewnienie sobie chociaż namiastki niezależności od chwiejnej równowagi rynków energetycznych, co samo w sobie może sprawić, że inwestowanie w źródła odnawialne nagle staje się opłacalne.