Przemysł
najlepsze oferty

Generacje robotów i ich podział ze względu na zastosowanie

Roboty odgrywają w przemyśle coraz istotniejszą rolę. Choć często ich nie widzimy to wykonują ogromną pracę, by spełnić pokładane w nich oczekiwania. Człowiek konstruuje coraz to nowsze i coraz bardziej doskonałe ich wersje w nadziei, że ostatecznie przejmą one niemal całą pracę na siebie pozostawiając nas w roli nadzorcy. Zastanówmy się przez chwilę jak można sklasyfikować roboty, w jakich generacjach możemy je umieścić i jakie jest ich przeznaczenie. Zaczynajmy.

Podział na generacje

Postęp musi być w jakiś sposób odmierzany. W robotyce zdecydowano się na oddzielanie od siebie poszczególnych etapów rozwoju i nazwanie ich generacjami. Zostało to wprost przeniesione z branży komputerowej. Wytłumaczmy, więc co charakteryzuje daną generację.

1. Generacja I to roboty odtwarzające, czyli takie, które regularnie powtarzają zaprogramowane ruchy. Należy zaznaczyć, że czynności, które powtarzają są mało skomplikowane.
2. Generacja II to roboty, które zostały wyposażone w odpowiedni system pozwalający reagować na dotyk czy dźwięk. Obrazowo można powiedzieć, że posiadają zmysły.
3. Generacja III to roboty, które mogą obserwować środowisko i reagować na zmiany zachodzące w nim. Posiadają również czujniki dźwięku.
4. Generacja IV to roboty posiadające system sterowania adaptacyjnego
5. Ostatnia, V generacja, to roboty inteligentne.

Ten podział pozwolił usystematyzować istniejące maszyny w sposób przejrzysty i zrozumiały. Było to niezwykle potrzebne głównie ze względu na szybko zachodzący postęp i wiele rozwiązań tworzonych każdego dnia.

Podział ze względu na przeznaczenie

Roboty dzielimy również ze względu na ich przeznaczenie. Nie ma w tym nic zaskakującego, to najprostszy sposób podziału, który musiał zostać wykorzystany. Przede wszystkim możemy wyróżnić roboty przeznaczone do badań naukowych oraz te tworzone do celów szkoleniowych. Równie popularne są maszyny tworzone z myślą o przemyśle, a także te konstruowane w celach badawczych, czy militarnych. Bardzo ważną gałęzią są roboty tworzone do celów medycznych. Jak widać robotyka znajduje mnóstwo zastosowań i w niedługim czasie możemy spodziewać się kolejnych rozwiązań, które zmienią nasz świat.