Przemysł
najlepsze oferty

Na jakich zasadach opiera się skup bydła rzeźnego?

 

Praktycznie każdy z nas wie zapewne, jak istotne dla produkcji żywności jest prawidłowo wyhodowane bydło. Cena zwierząt, sprzedawanych w celach ubojowych, bardzo często potrafi zapewnić hodowcom optymalne środki pieniężne, pozwalające na dalsze prowadzenie efektywnej działalności. Należy jednak pamiętać, że skup bydła kieruje się własnymi, żelaznymi regułami, których przestrzegać musi zarówno osoba sprzedająca, jak i firma, oferująca pieniądze za przekazane buhaje tudzież jałówki. To właśnie dzięki przyjętym zasadom, zakłady, zajmujące się produkcją żywności, uzyskują pełną gwarancję wysokości otrzymywanych mięs. Regulaminy stanowią jednocześnie pełną ochronę obu stron, biorących udział w procesie skupu. Oto co powinniśmy zatem wiedzieć na ten temat.

 

Kwestie podstawowe

 

Po powiadomieniu skupu o chęci sprzedaży bydła rzeźnego, hodowca musi zaczekać na wyniki profesjonalnej wyceny. Dopiero po dokładnej kontroli budowy i stanu zdrowia zwierząt, skup będzie w stanie udzielić nam dokładnych informacji na temat oferowanej kwoty. Pod uwagę bierze się tu chociażby wiek osobników, a także ich wagę tudzież muskulaturę. Oprócz skupu według aktualnych cen bydła, usługodawca powinien również podpisać z nami umowę kontraktacyjną. Oprócz samego dokumentu umowy, powinniśmy także otrzymać certyfikat stanowiący potwierdzenie dobrego stanu zwierząt oraz dane dostawcy i oświadczenie, dotyczące przesyłania elektronicznych faktur. Dostawę partii poprzedza tu też sporządzenie wszystkich dokumentów transportowych.

 

Wymogi prawne

 

Pamiętajmy, że sprzedawane bydło powinno zostać oznakowane kolczykami z ARiMR. Hodowca jest tu też zobowiązany do dostarczenia ważnego paszportu bydła na każdą sztukę, wraz z informacjami, związanymi z łańcuchem żywieniowym. Wszystkie dane, zawarte na kolczykach, w paszporcie oraz w dokumentacji, powinny być prawidłowe. Sprzedawane zwierzęta muszą być zadbane i zdrowe, zaś w przypadku zwiększonego popytu, musimy przygotować się na sprzedaż kolejnej partii nawet w niedziele i święta. Pamiętajmy przy tym, że nawet przy jasno określonych, aktualnych cenach bydła, hodowca ma prawo do indywidualnych negocjacji, związanych z partiami ilościowymi. Cennik określa przy tym wysokość ewentualnych potrąceń, po które sięga się w przypadku, gdy u sprzedawanych zwierząt wykryte zostają choroby lub gdy proces skupu przebiega w sposób niezgodny z przyjętymi normami.