Przemysł
najlepsze oferty

Gazy techniczne i ich szerokie zastosowanie

Gazy techniczne są wykorzystywane w przemyśle spożywczym (mrożenie i schładzanie produktów), kosmetycznym, turystyce, w laboratoriach i w gospodarstwach domowych. Nie należy także zapominać o ich zastosowaniu w medycynie (azot jest na przykład wykorzystywany do mrożenia i konserwacji krwi, a tlen do reanimacji oraz – w połączeniu z innymi gazami technicznymi – do znieczuleń). Substancje te są przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach. Do gazów technicznych należą między innymi: tlen, acetylen, dwutlenek węgla, argon, azot, propan-butan oraz różne mieszanki.

WYKORZYSTANIE W ŻYCIU CODZIENNYM…

Gazy techniczne są niezbędne nie tylko w specjalistycznych procesach przemysłowych (np. argon przy produkcji nowoczesnych żarówek czy dysków komputerowych), ale także na co dzień. Na przykład propan-butan, czyli popularny gaz LPG, jest chyba najbardziej wszechstronnym źródłem energii. Jest wykorzystywany jako paliwo silnikowe. W niektórych sytuacjach (tam gdzie nie ma dostępu do instalacji gazu ziemnego) ciężko wyobrazić sobie bez niego gotowanie – dzięki niemu możliwe jest korzystanie z kuchenek gazowych czy grilli. Mieszanka propan-butan to też źródło energii w przenośnych ogrzewaczach na butle gazowe, a także w kominkach gazowych. Za pomocą LPG można też ogrzewać całe gospodarstwa domowe. Zapewnia to instalacja wraz z odpowiednią armaturą gazową. Układ przewodów na zewnątrz lub wewnątrz budynku oraz zawory, filtry gazowe, dysze, detektory (czy właśnie armatura gazowa) zapewniają bezpieczne i skuteczne korzystanie z dobrodziejstw gazu technicznego jakim jest propan-butan.

…I W PRACACH REMONTOWO-GOSPODARCZYCH

LPG wykorzystuje się też w pracach remontowych czy naprawczych, np. przy pokrywaniu dachów papą termozgrzewalną czy też lutowaniu instalacji wodociągowych lub centralnego ogrzewania. Jeśli chodzi o szeroko pojęte gospodarstwo domowe, to acetylen jest stosowany na przykład w lampach acetylenowych służących do oświetlania pomieszczeń. Jednak ten gaz techniczny najbardziej kojarzy się ze spawaniem, czyli łączeniem ze sobą materiałów poprzez ich stopienie, a potem zespolenie. Wtedy jako gaz palny stosuje się właśnie acetylen (przy spawaniu stali czarnych stosowany jest też inny gaz techniczny, dwutlenek węgla).
Jak widać, bez gazów technicznych ciężko byłoby sobie wyobrazić czasami najprostsze czynności. Trzeba jednak pamiętać, że ich bezpieczne wykorzystanie jest możliwe dzięki odpowiednio dobranej armaturze gazowej – musi być ona odpowiednia dla danej instalacji, należy o nią odpowiednio dbać i konserwować.