Przemysł
najlepsze oferty

Rodzaje zabezpieczeń konstrukcji metalowych

Konstrukcje z metalu nie są szczególnie odporne na działanie wysokich temperatur, co jest wyjątkowe niebezpieczne, gdy dochodzi do pożaru. Większość metalowych konstrukcji uzyskuje bardzo wysoką temperaturę w czasie 10 minut, a w obecności łatwopalnych gazów i płynów już po sekundzie! Oszacowanie realnego zagrożenia w czasie pożaru jest bardzo trudne, tak samo jak przeprowadzenie pełnej ewakuacji. W związku z tym, konstrukcja może ulec zawaleniu w bardzo krótkim czasie, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie konstrukcji metalowych. Zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje zabezpieczeń, chroniących przed katastrofą.

Czynna ochrona przeciwpożarowa

Składają się na nią sterowane systemy przeciwpożarowe, które uruchamiają się w sytuacji powstania pożaru, takie jak, na przykład tryskacze.
Do czynnej ochrony przeciwpożarowej zaliczamy:

  1. instalacje tryskaczowe
  2. czujniki i alarmy – umożliwiają wykrycie dymu i płomieni
  3. systemy oddymiania i odprowadzania ciepła
  4. systemu zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się pożaru – stalowe drzwi przeciwpożarowe, kurtyny przeciwpożarowe, itp.
  5. wypełnienie konstrukcji wodą – system chłodzenia konstrukcji wodą
  6. kurtyny wodne – tworzą ściany wodne, uniemożliwiające przedostanie się ognia na zewnątrz

Bierna ochrona przeciwpożarowa

Są to wszystkie te elementy, które są na stałe wbudowane w konstrukcję metalową, takie jak, na przykład obudowa z płyt.

Do biernej ochrony przeciwpożarowej zaliczamy:

  1. ognioochronne farby pęczniejące – pod wpływem ciepła pęcznieją i tworzą warstwę zabezpieczającą
  2. natryskowe powłoki niereaktywne
  3. okładziny z płyt

Zabezpieczenie konstrukcji metalowych jest niezwykle ważnie nie tylko dla bezpieczeństwa ludzi, ale także najbliższego otoczenia. Jest to etap, którego nie można pominąć, a jego zignorowanie może być fatalne i katastrofalne w skutkach. Jeśli więc jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo takiej budowy, zawsze pamiętaj o tym etapie – konsekwencje zbagatelizowania go mogą być fatalne w skutkach.