Przemysł
najlepsze oferty

Jakie atesty muszą mieć artykuły BHP?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to jeden z podstawowych elementów w praktycznie każdej branży. To właśnie on określa wszystkie najważniejsze wartości oraz naznacza politykę stosowania różnych przedmiotów i wykorzystywania ich w codziennej pracy. To również BHP określa wszystkie aspekty związane z dopuszczeniem urządzenia czy też jego homologacją. Decyduje, bowiem o życiu i zdrowiu człowieka, który będzie użytkował wspomniany przedmiot i wywiera realny wpływ na jego życie. Dlatego, też tak ważne jest, aby wszystkie aspekty tej dziedziny były dokładnie przestrzegane i aby nie dochodziło do takiej sytuacji, że ktoś bagatelizuje przepisy BHP lub po prostu się do nich nie stosuje. Bo to byłoby bardzo mocno szkodliwe. I to szczególnie w niektórych branżach.

Chociażby takiej jak budowlanka gdzie ryzyko wszelkich urazów, wypadków czy też innych podobnych rzeczy jest znacznie większa niż ma to miejsce normalnie, w jakiej innej branży. Aby to sobie zobrazować wystarczy wziąć pod uwagę chociażby rękawice budowlane i spojrzeć na to jak wielkie wymogi stają przed ich producentami w zakresie BHP, aby sprostać wszystkim wymaganiom. Przede wszystkim, więc takie rękawice muszą być bardzo odporne na wszystkie uszkodzenia mechaniczne. Najlepiej skórzane lub wykonane z innego trwałego materiału. Wszystko po to, aby nie dochodziło do ich łatwego przecięcia. Ten aspekt określa oczywiście odpowiedni atest. Kolejno takie rękawice nie mogą być również łatwopalne. A zatem w momencie zetknięcia z iskrą czy też chociażby przy lekkim porażeniu prądem powinny być w stanie zniwelować przynajmniej częściowo wszystkie skutki i doprowadzić do tego, że dana rękawica się nie zapali. Do tego jest również odpowiedni atest. Kolejno takie rękawice muszą być również odporne na wodę. Muszą pozwalać na pracę we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz przy różnych typach prac. Również przy tych związanych z wodą np. przy betoniarce. I na to również jest konkretny atest. Widać, więc bardzo dokładnie jak wiele atestów muszą przejść podstawowe rękawice budowlane a przecież tych narzędzi jest znacznie więcej i wszystkie wymagania muszą zostać spełnione.