drzwi stalowe

1 wpis

Dlaczego BHP jest tak ważne

Dlaczego BHP jest tak ważne?

Bezpieczeństwo pracowników jest bardzo ważne dla każdego pracodawcy. Zatrudniający jest zobowiązany prawem do zapewnienia zatrudnionym odpowiednich środków ochrony osobistej. Jest też obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa w budynku, w którym jego pracownicy wykonują obowiązki. Niedopełnienie tych obowiązków grozi karą grzywny zarówno od sądu karnego, jak i Inspekcji Pracy. Jak zapewnić bezpieczeństwo […]