Przemysł
najlepsze oferty

Logistyka wewnętrzna – na czym polega?

Logistyka wewnętrzna – czyli, o transporcie wewnętrznym

Pojęcie logistyki wewnętrznej odnosić się będzie do transportu na terenie danego zakładu określonych produktów, bez wywożenia ich poza obszar zakładu. Taka forma pracy – logistyka wewnętrzna – pozwala na zaoszczędzenie czasu, na przykład, przy taśmie produkcyjnej, gdy pracownik musiałby samodzielnie udać się po określony materiał. Dzięki logistyce wewnętrznej zostanie mu on dostarczony bez konieczności przerywania pracy.

Logistyka wewnątrzzakładowa – o przemieszczaniu się na terenie zakładu poszczególnych komponentów

Takie rozwiązanie jest korzystne dla prawidłowego funkcjonowania firmy, gdzie nie marnuje się czasu na zbędne czynności, tylko wykonuj się powierzone zadania. Logistyka produkcji będzie miała za zadanie zapewnienie ciągłości pracy bez zmniejszania jej wydajności, poprzez dostarczanie na linię produkcyjna odpowiednich, potrzebnych surowców.