Przemysł
najlepsze oferty

Zarządzanie zasobami w przemyśle

Zanim zajmiemy się zagadnieniem podanym w temacie warto wyjaśnić co rozumiemy przez „zasoby”. Zasobami zwykło nazywać się wszelkie środki którymi dysponuje dany podmiot (w tym przypadku zakład przemysłowy). Zasoby mogą być finansowe (pieniądze, papiery wartościowe) materialne (półprodukty, maszyny) a nawet ludzkie (pracownicy). Od tego na ile skutecznie je rozdysponujemy zależeć będzie efektywność pracy naszego zakładu.

W chwili obecnej skutecznego zarządzania zasobami nie sposób wyobrazić sobie bez korzystania z systemów ERP. Systemy ERP to systemy informatyczne stworzone stricte z myślą o zautomatyzowaniu procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwie. Wyewoluowały z systemów MRP, które pierwotnie służyły głównie do zarządzania przestrzenią magazynową. Obecnie MRP jest raczej jednym z modułów ERP.

Wspomniane zarządzanie magazynami jest niezwykle ważną dla procesu produkcyjnego kwestią. Wyobraźmy sobie że w magazynie zabraknie jakiegoś materiału który jest niezbędny dla wytworzenia dużej partii produktu stanowiącego ważny element oferty naszej firmy. Taka sytuacja wiąże się z przestojem w pracy i co za tym idzie poniesieniem przez firmę strat. Do tego może sprawić, że zamówienie nie zostanie zrealizowane na czas a to w przyszłości na pewno będzie rzutować na stosunki z naszymi kontrahentami. Firma która chce uchodzić za rzetelną nie może pozwolić sobie na nic takiego.

Pracownicy magazynu każdą partię która zostaje do niego wprowadzona lub z niego wyprowadzona powinni wprowadzać do systemu. Dzięki temu program może automatycznie rozpoznać czy trzeba czy też nie trzeba zamówić więcej danego towaru. Bardziej zaawansowane systemy mogą nawet wysyłać zamówienia bez uczestnictwa żywych ludzi, choć zazwyczaj menedżer musi przynajmniej zatwierdzić decyzję komputera.

Jeśli natomiast chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi w przemyśle programy komputerowe mogą pomóc nam m.in. monitorować efektywność pracowników i nagradzać finansowo tych którzy na to zasługują. Mogą również zasygnalizować że jakiemuś pracownikowi należy się ostrzeżenie, czy nawet że zasadne byłoby zwolnienie go.