Przemysł
najlepsze oferty

Kotłownia olejowa – jak w niej magazynować olej?

W budynkach przemysłowych i mieszkalnych bardzo często architekci wygradzają osobne pomieszczenie na instalację grzewczą. W praktyce chodzi o kotłownie. Jeśli źródłem ciepła jest kocioł olejowy, to znajduje się to urządzenie w kotłowni olejowej. W takim pomieszczeniu dochodzi także do przechowywania paliwa olejowego. Przechowywanie oleju musi być realizowane w przeznaczonym do tego pomieszczeniu i wykonywane zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu. 

Kotłownia olejowa – co należy wziąć pod uwagę, magazynując olej?

Pomieszczenie, jakim jest kotłownia olejowa, musi spełniać wymagania stawiane przed przepisy zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz określa je norma PN-87/B-02411. Przepisy determinują sposób usytuowania kotłowni centralnego ogrzewania, stosunku od odbiorów ciepła, rozwiązania w kwestii oświetlenie naturalnego i sztucznego, wyjść ewakuacyjnych, stosowanie elementów konstrukcyjnych o konkretnej odporności ogniowej i zapewnienia instalacji wentylacji. Oprócz tego kotłownia olejowa, a ściślej elementy, wchodzące w skład funkcjonowania takiego pomieszczenia, muszą spełniać określony cechy. Przykładowo podłoga kotłowni być szczelna i być odporna na nasiąkanie. Jeśli chcemy, aby kotłownia olejowa znajdowała się w zakładzie, trzeba zapewnić odwodnienie podłóg połączone do czynnej sieci odwodnienia w budynku. 

Kotłownia olejowa – wskazówki dotyczące magazynowania oleju

W pomieszczeniach, gdzie występuje nie tylko instalacja, lecz także olej opałowy należy zapewnić automatycznych przycisk, odcinający dopływ do paliwa. Znaczenie ma także sama lokalizacja zbiorników zewnętrznych z olejem. Przykładowo, jeśli składowanie ma być realizowane obok konstrukcji palnej, to zbiorniki muszą być oddalone o 20 m.