Przemysł
najlepsze oferty

Informatyka w przemyśle

Komputery są obecne w praktycznie każdej dziedzinie naszego życia. Przemysł również nie mógł odrzucić oferowanych przez nie udogodnień – systemy informatyczne w sposób bardzo wyraźny przyczyniły się do podniesienia efektywności procesu produkcji i sprawiły, że liczebność kadry zarządzającej nawet znacznego rozmiaru fabryką mogła zostać nieco ograniczona. Rozwiązaniem, które pozwoliło osiągnąć te dwie niezwykle ważne rzeczy są systemy ERP, a konkretnie moduł MRP, czyli narzędzie służące do zarządzania zasobami.

Co właściwie potrafią systemy ERP? Przede wszystkim zautomatyzować zarządzanie przestrzenią magazynową. Proces produkcyjny każdej fabryki wymaga posiadania określonych zasobów – substancji, półproduktów, etc. System informatyczny jest w stanie na bieżąco monitorować stan posiadania jeśli o te zasoby chodzi i gdy ze względu na brak któregoś z nich ciągłość procesu jest zagrożona może albo automatycznie wysłać wiadomość do osoby odpowiedzialnej za składanie zamówień albo nawet wysłać zamówienie samodzielnie. Dzięki temu unika się przestojów w produkcji, wydajność zakładu znajduje się cały czas na podobnym poziomie i do minimum ogranicza się wpływ błędu ludzkiego na efektywność.

Systemy te mogą również monitorować pracę poszczególnych maszyn. Jeśli zastosujemy odpowiednie czujniki, które np. pozwolą na zmierzenie temperatury w danym zbiorniku zdecydowanie zmniejszymy ryzyko wystąpienia zagrożenia lub awarii – gdy temperatura przekroczy ustaloną normę automatycznie zostanie wezwany technik którego zadanie polegać będzie na wykryciu źródła anomalii i przywróceniu prawidłowego działania. Kontrolować za pomocą systemów informatycznych możemy również czas pracy poszczególnych maszyn – do tego nie trzeba nawet żadnych specjalnych czujników, wystarczy że zastosujemy w sprzęcie prosty mechanizm, który po włączeniu go wyśle sygnał do komputera.

Dzięki ERP zarządzać można również zasobami ludzkimi automatyzując tworzenie grafiku lub przydział pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do konkretnych sekcji zakładu.