Rodzaje zabezpieczeń konstrukcji metalowych

Rodzaje zabezpieczeń konstrukcji metalowych

Konstrukcje z metalu nie są szczególnie odporne na działanie wysokich temperatur, co jest wyjątkowe niebezpieczne, gdy dochodzi do pożaru. Większość metalowych konstrukcji uzyskuje bardzo wysoką temperaturę w czasie 10 minut, a w obecności łatwopalnych gazów i płynów już po sekundzie! Oszacowanie realnego zagrożenia w czasie pożaru jest bardzo trudne, tak samo jak przeprowadzenie pełnej ewakuacji. W związku z tym, konstrukcja może ulec zawaleniu w bardzo krótkim czasie, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie konstrukcji metalowych. Zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje zabezpieczeń, chroniących przed katastrofą. Czynna ochrona przeciwpożarowa Składają się na nią sterowane systemy przeciwpożarowe, które uruchamiają się w sytuacji powstania pożaru, takie Read more »

Alarmy i monitoring w przemyśle

Alarmy i monitoring w przemyśle

Najważniejszym powodem dla którego w zakładach przemysłowych zakłada się alarmy i monitoring jest konieczność zabezpieczenia się przed kradzieżą. Współczesne fabryki, zakłady przetwórcze, chemiczne etc. wypełnione są po brzegi cenną technologią, którą ewentualny włamywacz mógłby nie tylko ukraść (ze względu na gabaryty niektórych maszyn byłoby to wręcz niemożliwe) ale również uszkodzić. Jeśli chodzi o zabezpieczenia antywłamaniowe najczęściej stosuje się czujniki i kamery. Większość kamer jeśli w zakładzie nie dzieje się nic niepokojącego jest zazwyczaj wyłączona, dopiero aktywacja któregoś z czujników włącza je i przekazuje obraz do człowieka znajdującego się w centrum monitoringowym, który na podstawie przekazywanego z nich obrazu jest w Read more »