Przemysł
najlepsze oferty

Przerywacz płomienia – urządzenie niezbędne

Przerywacz płomienia jest niezbędnym urządzeniem w każdym miejscu, gdzie mogą tworzyć się łatwopalne mieszanki gazów lub gdzie są przechowywane ciecze palne.

Czym jest przerywacz płomienia

Przerywacz płomienia jest elementem zabezpieczającym instalacje technologiczne przed rozprzestrzenianiem się wybuchu. To pasywne zabezpieczenie przeciwwybuchowe posiadające wkład tłumiący potencjalny ogień. To właśnie on jest najważniejszym elementem tego urządzenia. Składa się z metalowej obudowy z matrycą prześwitów.

Działanie przerywacza płomienia

Przerywacz płomienia powinien być stosowany w miejscach, gdzie są przechowywane palne ciecze oraz tam, gdzie tworzą się łatwopalne mieszanki różnych gazów albo połączeń produktów z powietrzem. Jest więc wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu: od spożywczego aż do petrochemicznego.
Gdyby doszło do niekontrolowanego zapłonu, urządzenie ma za zadanie ograniczyć możliwość rozprzestrzenienia się płomienia. W ten sposób chroni się życie pracowników oraz zapobiega możliwej katastrofie przemysłowej. Przerywacz płomienia nie chroni jednak przed rozprzestrzenianiem się fali ciśnienia, która powstaje podczas ewentualnego wybuchu.
Działanie przerywacza płomienia jest bardzo proste zarówno w obsłudze jak i czyszczeniu.

Rodzaje przerywaczy płomienia

Na rynku dostępne są różne rodzaje przerywacza płomienia, wszystkie odporne na krótkotrwałe i długotrwałe spalanie. Występują w wersjach jednostronnego i dwustronnego działania. Ze względu na miejsce pracy oraz charakter dzieli się je na:

  • przerywacze rurowe – zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomieni między różnymi częściami instalacji
  • przerywacze deflagracji – stosuje się, gdy wybuch nie ma możliwości rozwinąć się do prędkości naddźwiękowej
  • przerywacze detonacji – stosuje się, gdy ze względu na warunki geometryczne, czynniki utrudniające przepływ lub miejsce instalacji istnieje możliwość rozprzestrzenienia się płomienia w warunkach naddźwiękowych
  • przerywacze końcowe – stosowane w miejscach odpowietrzania zbiorników, mają za zadanie zapobiegać przedostawaniu się płomienia do wnętrza instalacji lub urządzenia
  • przerywacze spalania krótkotrwałego
  • przerywacze spalania długotrwałego.