Przemysł
najlepsze oferty

Czyszczenie płytowych wymienników ciepła – czym się charakteryzuje?

Czyszczenie płytowych wymienników ciepła odbywać się może za pomocą czyszczenia chemicznego CIP, czyli Cleaning in Place przy użyciu odpowiednio dobranych roztworów czyszczących. Jak to się odbywa i jaką ma skuteczność?

Proces czyszczenia płytowych wymienników ciepła

Płytowe wymienniki ciepła czyszczone są za pomocą systemu CIP, który usuwa nawet do 99% zalegających osadów. W skrócie – pierwsza faza czyszczenia odbywa się poprzez przepłukanie instalacji. Następnie tworzony jest roztwór, który pozwoli rozpuścić osad oraz oczyścić miejsca odporniejsze na zabrudzenia, co zostaje pośrednio przepłukane wodą. Kolejnym krokiem jest zneutralizowanie żrących pozostałości, które nie zostały usunięte przez poprzednie etapy czyszczenia. Finalnie ponownie przepłukuje się wymiennik wodą, co ma na celu całkowite usunięcie zabrudzeń i kwasu. Poniżej znajduje się szczegółowy opis.

Przede wszystkim, ze względu na to, że na powierzchni przewodzącej odłoży się nawet najcieńsza warstwa kamienia kotłowego lub innego materiału, który źle przewodzi ciepło, skutkiem czego spada przewodnictwo ciepła wymiennika, powstały kamień zostaje usunięty dzięki myciu hydrodynamicznemu. Mycie hydrodynamiczne to tzw. mycie wysokociśnieniowe. Polega ono na tym, że strumień wody kierowany jest pod wysokim ciśnieniem na czyszczone urządzenie. Urządzenie nie ulega wówczas żadnemu zniszczeniu, ponadto, metoda ta jest bezpieczna dla środowiska naturalnego.

Kolejnym etapem oczyszczania jest trawienie płyt, które mogą być również określane jako kąpiel chemiczna. Trawienie to proces oczyszczania powierzchni urządzenia z wszelkich zabrudzeń. Czynność ta jest skuteczna dzięki użyciu mocnych kwasów utleniających, np. kwasu azotowego lub kwasu fluorowodorowego. Do przeprowadzenia takiej kąpieli przygotowywany jest odpowiedni roztwór, który zapewni wysoką jakość czyszczenia oraz jednocześnie nie uszkodzi wymiennika.

Aby utrwalić powłokę po chemicznej, można dodatkowo poddać urządzenie tzw. pasywacji. Pasywacja to przejście niektórych metali w san pasywny. Następuje ona pod wpływem utleniaczy lub w procesach elektrochemicznych. Wynikiem tego zabiegu jest powstanie na powierzchni urządzenia cienkiej warstwy tlenku charakteryzującą się wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych i pasywnością wobec warunków atmosferycznych.

W trzeciej kolejności jest sytuowanie uszczelek za pomocą kleju, który nie tylko utrzymuje je w miejscu podczas montażu, ale także podnosi odporność w trakcie eksploatacji.

Próba ciśnieniowa, tzw. próba wodorowa, będąca ostatnim krokiem do oceny jakości czyszczenia polega na badaniu szczelności wymienników ciepła oraz pasteryzatorów. Próba ta pozwala wykryć każdego rodzaju nieszczelność – nawet tę najmniejszą, co z kolei pomaga uniknąć poważnych awarii. Dokonanie tej czynności jest niezbędne, gdyż pozwala upewnić się, że elementy wymiennika funkcjonują poprawnie.

Konsekwencje niewykonania czyszczenia chemicznego płytowych wymienników ciepła

W przypadku niewykonania czyszczenia płytowych wymienników ciepła, skutkować może to przede wszystkim obniżeniem wydajności urządzenia. Ponadto, może to negatywnie wpłynąć na wymianę ciepła i prawidłowe działanie oraz energooszczędność wymiennika.

Zalety zastosowania czyszczenia

Dobrze zastosowana metoda do czyszczenia płytowego wymiennika ciepłą jest nazywana metodą CIP i polega na odpowiednio dobranych roztworach czyszczących pozwala na usunięcie aż 99 % osadów, które zalegają we wnętrzu wymiennika. Cały proces jest bezpieczny dla urządzenia i nie oddziałuje a nie w żaden negatywny sposób.