Rodzaje platform wiertniczych i specyfika pracy na nich

Rodzaje platform wiertniczych i specyfika pracy na nich

Koncerny paliwowe, na których stacjach paliw bywamy codziennie to potężne firmy posiadające rozległe sieci przedstawicielstw. Zajmują się one wydobyciem i dystrybucją paliwa. Na świecie jest wiele tego typu firm jednak największe to Exxon Mobil, amerykańska spółka generująca gigantyczne zyski i prowadząca operacje wydobywcze na całym świecie oraz PetroChina, czyli chiński koncern wydobywający ropę i gaz ziemny. Wymienione firmy posiadają mnóstwo platform wiertniczych na całym świecie. Przyjrzyjmy się bliżej takim platformom. Platforma wiertnicza to z reguły konstrukcja pływająca, która została wyposażona w specjalne urządzenia wiertnicze. Wykonuje ona odwierty pod dnem akwenu i właśnie to różni ją od platform wydobywczych. Platformy buduje Read more »

Czym jest OPEC?

Czym jest OPEC?

Organization of the Petroleum Exporting Countries, albo OPEC, czyli Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową to jedna z najpotężniejszych organizacji zrzeszających państwa na świecie. Nie dlatego, że państwa członkowskie mają potężne armie, albo są silne dyplomacją – choć czasem tak jest. Prawdziwa siła OPEC leży jednak gdzie indziej – razem kontrolują one około 40% produkcji ropy naftowej na świecie, a ich rezerwy wynoszą ponad 70% wszystkich znanych rezerw. Jakby tego było mało, ich głos jest na tyle silny, że wpływają również na inne państwa produkujące ropę tak, że w praktyce decydują o cenach ropy na całym świecie. Do kartelu obecnie należą: Read more »