Informatyka w przemyśle

Informatyka w przemyśle

Komputery są obecne w praktycznie każdej dziedzinie naszego życia. Przemysł również nie mógł odrzucić oferowanych przez nie udogodnień – systemy informatyczne w sposób bardzo wyraźny przyczyniły się do podniesienia efektywności procesu produkcji i sprawiły, że liczebność kadry zarządzającej nawet znacznego rozmiaru fabryką mogła zostać nieco ograniczona. Rozwiązaniem, które pozwoliło osiągnąć te dwie niezwykle ważne rzeczy są systemy ERP, a konkretnie moduł MRP, czyli narzędzie służące do zarządzania zasobami. Co właściwie potrafią systemy ERP? Przede wszystkim zautomatyzować zarządzanie przestrzenią magazynową. Proces produkcyjny każdej fabryki wymaga posiadania określonych zasobów – substancji, półproduktów, etc. System informatyczny jest w stanie na bieżąco monitorować stan Read more »

Zarządzanie zasobami w przemyśle

Zarządzanie zasobami w przemyśle

Zanim zajmiemy się zagadnieniem podanym w temacie warto wyjaśnić co rozumiemy przez „zasoby”. Zasobami zwykło nazywać się wszelkie środki którymi dysponuje dany podmiot (w tym przypadku zakład przemysłowy). Zasoby mogą być finansowe (pieniądze, papiery wartościowe) materialne (półprodukty, maszyny) a nawet ludzkie (pracownicy). Od tego na ile skutecznie je rozdysponujemy zależeć będzie efektywność pracy naszego zakładu. W chwili obecnej skutecznego zarządzania zasobami nie sposób wyobrazić sobie bez korzystania z systemów ERP. Systemy ERP to systemy informatyczne stworzone stricte z myślą o zautomatyzowaniu procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwie. Wyewoluowały z systemów MRP, które pierwotnie służyły głównie do zarządzania przestrzenią magazynową. Obecnie MRP Read more »