Przemysł a środowisko

Przemysł a środowisko

Wśród społeczeństwa panuje opinia, że za zdecydowaną większość środowiskowych zanieczyszczeń odpowiada przemysł. Jakkolwiek opinia ta nie jest pozbawiona podstaw, bo np. kwaśne deszcze w Krakowie to właśnie pokłosie wysokiego uprzemysłowienia okolicy w połączeniu z nietypowym ukształtowaniem terenu, jednak jak pokazują badania – przemysł w ostatnich latach oddał palmę pierwszeństwa rolnictwu. Działania podejmowane przez duże zakłady w zakresie zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery czy wylewania ich do rzek i jezior stopniowo zaczynają przynosić efekty. Ma to związek między innymi z dynamiczną modernizacją fabryk, które zastępują starą technologię, w której kwestią zanieczyszczeń nikt się nie przejmował nową, która nie tylko jest Read more »