Jakie atesty muszą mieć artykuły BHP?

Jakie atesty muszą mieć artykuły BHP?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to jeden z podstawowych elementów w praktycznie każdej branży. To właśnie on określa wszystkie najważniejsze wartości oraz naznacza politykę stosowania różnych przedmiotów i wykorzystywania ich w codziennej pracy. To również BHP określa wszystkie aspekty związane z dopuszczeniem urządzenia czy też jego homologacją. Decyduje, bowiem o życiu i zdrowiu człowieka, który będzie użytkował wspomniany przedmiot i wywiera realny wpływ na jego życie. Dlatego, też tak ważne jest, aby wszystkie aspekty tej dziedziny były dokładnie przestrzegane i aby nie dochodziło do takiej sytuacji, że ktoś bagatelizuje przepisy BHP lub po prostu się do nich nie stosuje. Bo to Read more »