Rodzaje zabezpieczeń konstrukcji metalowych

Rodzaje zabezpieczeń konstrukcji metalowych

Konstrukcje z metalu nie są szczególnie odporne na działanie wysokich temperatur, co jest wyjątkowe niebezpieczne, gdy dochodzi do pożaru. Większość metalowych konstrukcji uzyskuje bardzo wysoką temperaturę w czasie 10 minut, a w obecności łatwopalnych gazów i płynów już po sekundzie! Oszacowanie realnego zagrożenia w czasie pożaru jest bardzo trudne, tak samo jak przeprowadzenie pełnej ewakuacji. W związku z tym, konstrukcja może ulec zawaleniu w bardzo krótkim czasie, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie konstrukcji metalowych. Zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje zabezpieczeń, chroniących przed katastrofą. Czynna ochrona przeciwpożarowa Składają się na nią sterowane systemy przeciwpożarowe, które uruchamiają się w sytuacji powstania pożaru, takie Read more »

Jakie atesty muszą mieć artykuły BHP?

Jakie atesty muszą mieć artykuły BHP?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to jeden z podstawowych elementów w praktycznie każdej branży. To właśnie on określa wszystkie najważniejsze wartości oraz naznacza politykę stosowania różnych przedmiotów i wykorzystywania ich w codziennej pracy. To również BHP określa wszystkie aspekty związane z dopuszczeniem urządzenia czy też jego homologacją. Decyduje, bowiem o życiu i zdrowiu człowieka, który będzie użytkował wspomniany przedmiot i wywiera realny wpływ na jego życie. Dlatego, też tak ważne jest, aby wszystkie aspekty tej dziedziny były dokładnie przestrzegane i aby nie dochodziło do takiej sytuacji, że ktoś bagatelizuje przepisy BHP lub po prostu się do nich nie stosuje. Bo to Read more »

Bezpieczeństwo i higiena w przemyśle

Bezpieczeństwo i higiena w przemyśle

Higieniczne warunki pracy są ważne w praktycznie każdej branży z oczywistych względów. Przede wszystkim jest to kwestia bezpieczeństwa naszych pracowników – jeśli na terenie zakładu znajdują się niebezpieczne maszyny, lub wykorzystuje się substancje które mogą być szkodliwe, wówczas trzeba ustalić odpowiednie procedury i ściśle je egzekwować. Jednym z najlepszych przykładów branży w której higiena pracy ma wyjątkowe znaczenie jest branża chemiczna. Wiele spośród wykorzystywanych tu substancji może okazać się szkodliwymi, dlatego tak ważne jest aby wszyscy pracownicy takiego zakładu wiedzieli w jaki sposób mogą się zabezpieczyć i przy których substancjach należy zachować szczególną ostrożność. Naturalnie czasy w których np. za Read more »