Gazy techniczne i ich szerokie zastosowanie

Gazy techniczne i ich szerokie zastosowanie

Gazy techniczne są wykorzystywane w przemyśle spożywczym (mrożenie i schładzanie produktów), kosmetycznym, turystyce, w laboratoriach i w gospodarstwach domowych. Nie należy także zapominać o ich zastosowaniu w medycynie (azot jest na przykład wykorzystywany do mrożenia i konserwacji krwi, a tlen do reanimacji oraz – w połączeniu z innymi gazami technicznymi – do znieczuleń). Substancje te są przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach. Do gazów technicznych należą między innymi: tlen, acetylen, dwutlenek węgla, argon, azot, propan-butan oraz różne mieszanki. WYKORZYSTANIE W ŻYCIU CODZIENNYM… Gazy techniczne są niezbędne nie tylko w specjalistycznych procesach przemysłowych (np. argon przy produkcji nowoczesnych Read more »