Skuteczne zabezpieczenie przed wilgocią – folia budowlana

Skuteczne zabezpieczenie przed wilgocią – folia budowlana

Na polskim rynku budowlanym znajduje się wiele bardzo ciekawych produktów. Są one mniej lub bardziej wymagające i służą do najróżniejszych celów. Jedne typowo do stawiania ścian tak jak cegła czy pustak. Inne zaś do ich ocieplania tak jak styropian czy też wełna szklana. Jeszcze inne służą do ich wiązania czy też dokonywania odpowiednich mocowań tak jak wapno czy cement. Każdy z nich ma swoją rolę i tylko niektóre z nich mogą być zastępowalne między sobą czy też wykorzystywane do innych celów. Większość z nich posiada również różną strukturę, która musi być odporna, na co najmniej kilka czynników. I to zarówno Read more »

Automatyzacja pracy w fabrykach

Automatyzacja pracy w fabrykach

Jeszcze do niedawna zdecydowaną większość prac niezbędnych w fabrykach wykonywali żywi ludzie. Obecnie, mimo że moce przerobowe zakładów przemysłowych cały czas rosną, ich załogi maleją. Zawdzięczamy to przede wszystkim rozwojowi robotyki przemysłowej i temu że coraz więcej czynności zostaje przejętych przez maszyny. Ludzie w fabrykach nadal są niezbędni, jednak zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych robotników pracujących przy taśmie zdecydowanie zmalało. Z punktu widzenia wydajności fabryki maszyny mają nad ludźmi kilka wyraźnych przewag: m.in. nie chorują, mogą pracować praktycznie bez limitów (chyba że te limity zostały wyznaczone przez producenta maszyny), o ile są dobrze zaprogramowane i działają prawidłowo nie popełniają błędów, a ponadto Read more »

Zarządzanie zasobami w przemyśle

Zarządzanie zasobami w przemyśle

Zanim zajmiemy się zagadnieniem podanym w temacie warto wyjaśnić co rozumiemy przez „zasoby”. Zasobami zwykło nazywać się wszelkie środki którymi dysponuje dany podmiot (w tym przypadku zakład przemysłowy). Zasoby mogą być finansowe (pieniądze, papiery wartościowe) materialne (półprodukty, maszyny) a nawet ludzkie (pracownicy). Od tego na ile skutecznie je rozdysponujemy zależeć będzie efektywność pracy naszego zakładu. W chwili obecnej skutecznego zarządzania zasobami nie sposób wyobrazić sobie bez korzystania z systemów ERP. Systemy ERP to systemy informatyczne stworzone stricte z myślą o zautomatyzowaniu procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwie. Wyewoluowały z systemów MRP, które pierwotnie służyły głównie do zarządzania przestrzenią magazynową. Obecnie MRP Read more »